DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Lajčák

SMER-SD

No a čo je rovnako dôležité, my sme vytvorili aj konkrétny mechanizmus, vytvorili sme 12 zmiešaných komisií (s Maďarskou republikou, pozn.), ktoré odvtedy pracujú, v rámci ktorých sa stretávame.

Zahranicná politika v roku 2015 - 23.03.2015
Pravda

Na základe zmluvy (pdf, s.4) medzi Slovenskou Republikou a Maďarskou Republikou naozaj existuje 12 Slovensko- Maďarských (pdf, s.10) komisií. Každá komisia je priradená určitému ministerstvu, ktoré sa danou témou zaoberá. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Podľa dokumentu Úradu vlády:

"Slovensko-maďarská spolupráca sa rozvíja na základe Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci podpísanej 19. marca 1995 (základná zmluva), ktorá aj po vstupe oboch krajín do EÚ zostáva zásadným rámcom spolupráce. Za účelom jej realizácie vznikol v roku 1998 mechanizmus pozostávajúci z 11 zmiešaných komisií (1. Európska a euroatlantická integrácia, resp. iné zahraničnopolitické otázky; 2. vojenské a iné bezpečnostnopolitické otázky; 3. otázky hospodárskej spolupráce; 4. otázky ochrany prírody a životného prostredia; 5. otázky dopravy, spojov a ich infraštruktúry; 6. otázky poľnohospodárstva, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti; 7. otázky kultúry, tlače; 8. otázky vzdelávania, vedy, športu, mládeže; 9. záležitosti menšín; 10. otázky zdravotníctva, zdravotného poistenia a sociálnej starostlivosti; 11. otázky spolupráce v oblastiach patriacich do pôsobnosti ministerstiev vnútra;). Zmiešané komisie boli kreované postupne od roku 1999. Tento mechanizmus bol rozšírený v novembri 2004 aj o 12. zmiešanú komisiu s cieľom rozvíjať cezhraničnú spoluprácu samospráv a orgánov verejnej správy."

Komisie sa stretávajú a o svojej činnosti vykazujú správy. Tento rok sa stretla napríklad komisia pre životné prostredie a plánuje sa stretnutie poľnohospodárskej zmiešanej komisie (.pdf). Zmiešaná komisia pre otázky kultúry a tlače sa stretáva raz za rok, striedavo v Maďarsku a na Slovensku.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.03.2015
success
error