DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Lajčák

SMER-SD

Pritom Európska únia je najväčším svetovým zákazníkom. 53% našej energetickej spotreby nakupujeme, pričom pokiaľ ide o ropu, je to až 90%, plyn 66%.

Zahranicná politika v roku 2015 - 23.03.2015
Pravda

Podobné výroky overoval Demagog.sk už v minulosti, napríklad v rámci relácie O5M12 22. februára. Podľa údajov Eurostatu bolo 53,4 % energetickej spotreby Európskej únie v roku 2012 nakupovanej. Podľa Európskej komisie predstavuje dovážaná ropa 88,2 % spotreby ropy a dovážaný zemný plyn predstavuje 65,8 % spotreby plynu v rámci celej Európskej Únie. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Lajčák vo výroku taktiež uvádza, že EÚ je najväčším svetovým zákazníkom v oblasti energie. Podľa materiálu (.pdf) Európskej komisie z roku 2014 je Európska únia do veľkej miery závislá na dovoze energie a predstavuje najväčšieho svetového importéra energie. Túto skutočnosť potvrdzujú aj ďalšie zdroje z minulých rokov. EÚ vynakladá každoročne približne 400 miliárd eur na import energetických surovín. 

Dátum zverejnenia analýzy: 22.03.2015
success
error