DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

...Gabčíkovo patrí Vodohospodárskej stavbe už dávno. Ona bola len prenajatá Slovenským elektrárňam, dostala sa naspäť len správa Gabčíkova...

Gabcíkovo v rukách štátu - 16.03.2015
Pravda

Výrok Andreja Danka hodnotíme ako pravdivý, nakoľko Vodné dielo Gabčíkovo (VEG) bolo majetkom štátnej spoločnosti Vodohospodárske výstavby. Od roku 2006, teda po ukončení privatizačného procesu Slovenských elektrární, bolo Gabčíkovo až do vypovedania zmluvy o prevádzke vodného diela v marci 2015 len v správe Slovenských elektrární, ktorých majoritným vlastníkom je Enel.

Vodná elektráreň Gabčíkovo (VEG) bola od svojho uvedenia do prevádzky v roku 1992 vlastnená Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, neskôr Slovenskou republikou ako nástupníckym štátom. Ako prevádzkovateľ VEG v nasledujúcom období figurovala Vodohospodárska výstavba, šp. (VV). V privatizačnom procese Slovenských elektrárni, a.s. (SE) v roku 2006 bola z ich majetku vyčlenená technologická časť vodného diela a bola zaradená priamo do majetku VV (.pdf, 2006, s. 5-6). 

Vzťahy medzi oboma subjektami boli následne upravené Zmluvou o prevádzke VEG z roku 2006 (.pdf, 2006, s. 7). Podľa tejto zmluvy boli prevádzkovateľom VEG Slovenské elektrárne, a.s, ktoré mali právo na podiel z výnosov z výroby VEG. Podiel vlastníctva akcií Slovenskej republiky v SE k septembru 2014 predstavoval 34%. Vlastníkom zvyšných 66% akcií je firma Enel SpA. Podiel z výnosov elektrárne bol VV odvádzaný vo výške 65%. Navyše k poplatkom k výnosom mali SE v prospech VV odvádzať ročný paušálny poplatok vo výške približne 5 miliónom eur (pdf., 2006, s. 12).

Zmluva o prevádzke VEG bola vypovedaná vládou Slovenskej republiky dňa 4. decembra 2014 z dôvodu vážnych porušení zmluvy. Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave dňa 9. marca 2015 bola Zmluva o prevádzke VEG označená ako neplatná, na základe čoho sa VEG dostáva pod plnú kontrolu štátu. 

Dátum zverejnenia analýzy: 15.03.2015
success
error