DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Belinský

KDH

Ale my (spolu so Smerom, pozn.) sme vytvorili prostredie ústavným zákonom, kedy sme sa dohodli a jednoducho sme si povedali, že previerky na sudcov, ktorí budú sudcami, sú jedným z nástrojov, kedy budú zachytené napríklad aj vstupné majetkové pomery budúcich sudcov a na tomto sa dá pekne stavať.

Gabcíkovo v rukách štátu - 16.03.2015
Pravda

Ústavný zákon z iniciatívy strany KDH a SMER zaviedol previerky sudcov, ktorých súčasťou je aj preverovanie majetkových pomerov budúcich sudcov, preto výrok Petra Belinského hodnotíme ako pravdivý

Vo februári 2014 bol v NR SR uvedený návrh ústavného zákona poslancov Pavla Pašku (SMER) a Pavla Hrušovského (KDH). Na základe tohto návrhu bola vypracovaná a Národnou radou schválená novela zákona o sudcoch a prísediacich- zákon č. 195/2014. (.pdf)


Súčasťou tohto zákona sú aj ustanovenia týkajúce sa previerok sudcov, medzi iným aj ich majetkových pomerov, konkrétne:

"(7) Súdna rada pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti vychádza z komplexného posúdenia uchádzača o funkciu sudcu, ako aj z podkladov Národného bezpečnostného úradu, ktorými sa zisťuje, či sudca alebo uchádzač o funkciu sudcu a) nie je pod preukázateľným nátlakom v dôsledku finančnej situácie,...
d) nedisponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu nie je schopný alebo ochotný preukázať"

Ako píše denník SME, Prezident Kiska tento zákon vetoval, jeho veto však bolo poslancami NR SR prelomené. Zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2014, ešte v ten istý mesiac však Ústavný súd svojim uznesením časť tohto zákona o previerkach súčasných sudcov pozastavil. Pre nových sudcov však povinnosť previerky, a teda aj zisťovanie vstupných majetkových pomerov, platí.

Problematické môže byť vyjadrenie poslanca Belinského v tom ohľade, že hovorí o previerkach sudcov, ktorí budú sudcami. V pôvodnom návrhu sa, ako už bolo spomenuté, počítalo aj s previerkami súčasných sudcov. Až uznesením Ústavného súdu sa povinnosť previerok obmedzila len na nových sudcov. Celkovo však výrok možno označiť ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 15.03.2015
success
error