DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľuboš Blaha

SMER-SD

Treba si uvedomiť, že väčšinu sociálnych programov financujeme vďaka Európskej únii, vďaka peniazom Európskej únie. Takže tu naozaj nejaký populizmus voči Európskej únie nie je na mieste, pretože Slovensko je sociálny štát aj vďaka peniazom Európskej únie.

Gabcíkovo v rukách štátu - 16.03.2015
Pravda

Rozpočet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je takmer 80 % tvorený prostriedkami z EÚ (69 miliónov z 86 miliónov). MPSVaR financuje najviac sociálnych programov - Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014-2020, Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020 a iné. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 15.03.2015
success
error