DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Belinský

KDH

Pred časom urobila slovenská agentúra Focus prieskum o tom, ako sú Slováci spokojní so svojim štátom, so svojou krajinou. A ten prieskum nám ukázal jednu vec a ja by som chcel potom položiť takú rečnícku otázku. Slováci sú najviacej nespokojní so sociálnou oblasťou, s tým, ako sa na Slovensku darí plniť ten sociálny program, keď sme odkázaní na sociálnu pomoc štátu.

Gabcíkovo v rukách štátu - 16.03.2015
Pravda

Peter Belinský mal v tomto prípade pravdu. V prieskume od agentúry Focus a IVO viac ako polovica opýtaných za najväčšie problémy Slovenska považovala zamestnanosť, životnú úroveň a sociálne istoty. Väčšina občanov SR rovnako aj podľa eurobarometra i Českej akadémie vied hodnotí svoju situáciu a celkový vývoj po Nežnej revolúcii ako záporný, a 


V prieskume Inštitútu pre verejné otázky v spolupráci s agentúrou Focus za najpálčivejšie problémy Slovenska až 71 % opýtaných uviedlo nezamestnanosť, a životnú úroveň so sociálnymi istotami považuje za najväčší problém 58 % opýtaných.(.pdf, s. 7)

O nespokojnosti so sociálnym zabezpečením hovorí ale aj správa Centra pre výskum verejnej mienky Sociologického ústavu akadémie vied ČR z roku 2014 (.pdf, s. 5-7), a tiež údaje Eurobarometru (.pdf, s. 11-12).

Dátum zverejnenia analýzy: 15.03.2015
success
error