DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Žiga

Hlas

Čiže Vodné dielo Gabčíkovo je skvost, skvost pre ekonomiku, pre energetiku, pre životné prostredie, pre ochranu územia. Je to dielo, ktoré hodnotila americká firma Bechtel ako dielo, jedno z najlepších na svete. Túto zmluvu si objednali Maďari u americkej firmy Bechtel a táto firma povedala, že Vodné dielo Gabčíkovo je jedno z najlepších na svete.

16.03.2015
Nepravda

Tento výrok hodnotíme ako nepravdivý, lebo firma Bechtel vo svojej správe z roku 1990 neoznačila projekt Gabčíkovo-Nagymaros ako jeden z najlepších na svete.

Firma Bechtel Environmental Inc. je americká firma zaoberajúca sa otázkami životného prostredia. Táto spoločnosť je súčasťou skupiny Bechtel Group Inc., ktorá venuje hlavne inžinierskym a konštrukčným prácam.

Firma Bechtel Environmental Inc. vypracovala správu z februára 1990 ako súčasť balíka vedeckých výskumných štúdií pre Medzinárodný trestný súd v rámci sporu o projekt Gabčíkovo-Nagymaros (.pdf, 1994, 203-228). Malo sa jednať o výskumy dopadov daného projektu. Bechtel sa zameral najmä na maďarskú časť projektu. Avšak, ako skvost tento projekt celkovo nehodnotil. Za unikátny považuje systém monitorovania sily vody. Ďalej správa upozorňuje na potenciálne závažné dopady projektu na miestne biologické a archeologické zdroje (s. 207). Celkovo správa obsahuje mnoho upozornení a odporúčaní na možné negatívne dopady projektu na životné prostredie. 

Dátum zverejnenia analýzy: 15.03.2015
success
error