DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

Tak pre korektnosť je treba povedať, že Slovenská národná strava prvá snívala o slovenskom štáte a Slovenskej republike, napríklad môj podpredseda Anton Hrnko v čase, kedy ešte ho mohli zavrieť, tak podpisovali Šurianske memorandnum a pre korektnosť je treba povedať, že naozaj Slovenská národná strana historicky od 1871 o samostatnom Slovensku snívala.

Gabcíkovo v rukách štátu - 16.03.2015
Pravda

Ak hovoríme o politickom subjekte, ktorý požadoval suverenitu Slovenskej republiky, potom môžme hovoriť o SNS ako o prvej politickej strane, ktorá požadovala samostatnosť Slovenska. Taktiež je pravda, že vznikla v roku 1871. Pravdou je tiež výrok o Šurianskom memorande, aj to, že od vzniku SNS bolo základným bodom v jej stanovách je boj za národné záujmy Slovákov (pdf., 2011, s. 2).

Anton Hrnko:
Už koncom roka 1989 sa objavovali tendencie, požadujúce vytvorenie samostatnej slovenskej ústavy, ktorá by bola vyjadrením suverenity Slovenskej republiky. Hlavná myšlienka ešte nebola samostatnosť, išlo o to, aby Slovensko dosiahlo vlastnú suverenitu, aby si veci mohlo riešiť podľa vlastných potrieb a predstáv. Razantnejšia verejná výzva k suverenite Slovenska a uznaniu slovenského jazyka ako reprezentanta štátnosti vznikla začiatkom marca 1990 v Šuranoch na masovom zhromaždení Slovákov z juhu. Šurianske memorandum patrilo medzi prvé návrhy vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska. Vznikali aj ďalšie iniciatívy - najmä v spoločnosti Korene, kde sa združovali národné intelektuálne vrstvy." 

Dátum zverejnenia analýzy: 15.03.2015
success
error