DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Normálne, keď sa prevádza štátny majetok z jednej štátnej firmy na druhú štátnu firmu, tak tento prevod správy býva zadarmo. V tomto prípade však mesiac predtým, ako došlo k privatizácii Slovenských elektrární, vláda Mikuláša Dzurindu medzi štátnymi inštitúciami Slovenskými elektrárňami a Vodohospodárskou výstavbou urobili presun vodnej elektrárne, ale odplatne. Vodohospodárska výstavba musela zaplatiť 146 miliónov eur Slovenským elektrárňam, čiže po privatizácii Taliani dostali ďalší darček, lebo Vodohospodárska výstavba musela platiť.

16.03.2015
Pravda

Vodohospodárska výstavba v marci 2006, mesiac pred tým, ako Slovenské elektrárne získal Enel podpísala zmluvu (.pdf) o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Enel definitívne prevzal 66 % SE v apríli 2006. VV odplatne prevzala (.pdf) majetok VEG za 146 008 796 €.  Platby boli podľa Dohody (.pdf) rozdelené na ročné platby, je teda pravdou, že minimálne časť peňazí bola SE vyplatená po vstupe talianskej spoločnosti Enel. Treba však zdôrazniť, že Enel nie je výhradným vlastníkom SE. 34 % je vo vlastníctve štátu, nie je preto pravdou, že by celých 146 miliónov dostali Taliani ako naznačuje Fico. Podľa dostupných informácií sa podobný prevod skutočne väčšinou rieši bezodplatne. Výrok ako celok hodnotíme ako pravdivý.

Robert Fico má pravdu v sume za ktorú bol majetok prevedený a v tom, že k tomu došlo niečo vyše mesiaca pred prevzatím 66 % podiel SE spoločnosťou Enel. Podľa Výročnej správy Vodohospodárskej výstavby (.pdf, s. 18)

"V roku 2006 v procese privatizácie Slovenských elektrární, a. s. bola vyčlenená technologická časť vodných elektrární prislúchajúcich k Vodnému dielu Gabčíkovo z majetku SE, a. s. a bola včlenená do majetku podniku. Výrobu a predaj elektriny vyrobenej vo vodných elektrárňach Vodného diela Gabčíkovo zabezpečujú Slovenské elektrárne, a. s. s tým, že výnosy z výroby a predaja elektriny sa delia na základe zmluvne dohodnutých podmienok. Podnik odplatne nadobudol od SE, a. s. majetok technologickej časti vodných elektrární v hodnote 146 008 796 Eur."

K podpisu Dohody o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov VEG došlo 24.3.2006, a k prevzatiu SE Enelom 27.4.2006. Ako už bolo spomenuté, platba bola rozdelená na niekoľko rokov.

Robert Fico taktiež tvrdí, že odplatný prevod majetku medzi štátnymi podnikmi je neobvyklý. Portálu demagog.SK sa to z dostupných informácii nepodarilo vyvrátiť. V centrálnom registry zmlúv je možné nájsť väčší počet zmlúv medzi štátnymi inštitúciami pri ktorých je prevod hnuteľného majetku bezodplatný, no nepodarilo sa nám nájsť ďalší príklad odplatného prevodu. Dá sa teda predpokladať, že zatiaľ čo finančné vyrovnanie medzi štátnymi subjektmi nie je vylúčené, väčšinou nie je praktizované.


Dátum zverejnenia analýzy: 15.03.2015
success
error