DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

My vychádzame z priemeru, ktorý ponúka štatistika, že dĺžka doby dožitia toho dôchodcu je v priemere 19 rokov na úrovni Slovenska.

26.02.2015
Pravda

Výrok ministra Jána Richtera hodnotíme ako pravdivý, pretože pomocou štatistických údajov Eurostatu je možné určiť priemernú dĺžku trvania dôchodcovského veku na Slovensku na približne 19 rokov .

Priemerná dĺžka trvania dôchodcovského veku v Slovenskej republike je odvoditeľná zo štatistických údajov Eurostatu na základe rozdielu priemerného veku odchodu do dôchodku, ktorý bol určený pre Slovensko na 56,5 roka a očakávanou dĺžkou života, ktorý pre Slovenskú republiku predstavuje 75,7 roka. Nakoľko je tento rozdiel rovný obdobiu 19,2 roka, je možné hodnotiť údaj prezentovaný Jánom Richterom ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.01.2015
success
error