DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Uhliarik

KDH

V roku 2002 do zdravotníctva išlo zhruba 2 miliardy eur, vtedy na koruny, teraz za 10 rokov je to asi 4 miliardy eur.

Situácia v zdravotníctve - 16.02.2015
Pravda

Na internetových stránkach Ministerstva financií SR sa nachádzajú v údaje k štátnym rozpočtom od roku 2003. V rokoch 2003 a 2004 však boli do zdravotníctva vyčlenené v prepočte približne 2 miliardy eur. V posledných rokoch sa rozpočet pre rezort zdravotníctva pohybuje okolo 4 miliárd eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podľa rozpočtu pre rok 2005 (pdf, s. 35) sa v roku 2003 na rezort zdravotníctva vyčlenilo v prepočte približne 2,1 miliárd eur. V roku 2004 to bolo 2,27 miliárd eur. Aj keď ie sú dostupné údaje pre rok 2002, dá sa predpokladať, že suma bola podobná rokom 2003 a 2004.

V súčasnej dobe sa v štátnych rozpočtoch na zdravotníctvo vyčleňuje okolo 4 miliárd eur. V roku 2012 (a teda 10 rokov po roku 2002) do tohto odvetvia išlo 4 018 867 472 eur a teda niečo vyše 4 miliárd, v roku 2014 to bolo 4 089 577 930 eur a pre rok 2015 sa odhaduje suma 4 180 468 701 eur (.pdf, s. 78). 

Dátum zverejnenia analýzy: 16.02.2015
success
error