DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Uhliarik

KDH

Keď si predstavíme, že dneska liečba diabetika kompenzovaného, stojí ročne 758 eur, ale dekompenzovaného, čiže vlastne s komplikáciami, stojí poisťovňu ročne 1611, myslím, že eur. To je viac ako dvojnásobok.

Situácia v zdravotníctve - 16.02.2015
Neoveriteľné

Oficiálna štúdia alebo štatistika, ktorá by sa zaoberala nákladmi na liečbu diabetických pacientov na Slovensku nie je dostupná, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Existuje niekoľko štúdií staršieho dáta, ktoré sa zaoberajú nákladmi liečby diabetických pacientov v iných európskych krajinách.
Podľa odhadov (.pdf, s. 1) z roku 2005 sa mala liečba diabetika na Slovensku pohybovať na úrovni 8 462 Sk (232 eur).
V Nemecku (.pdf, s. 7) mala v roku 2005 stáť liečba nekomplikovaného pacienta 351 eur, ale v prípade komplikácií sa náklady pohybovali od 2065 do 4269 eur.
Uvádzame aj tabuľku porovnávajúcu náklady pacienta s diabetes mellitus vo vybraných krajinách Európy.


Zdroj: Farmakoekonomika diabetes mellitus a hlavné oblasti jej uplatnenia (.pdf, s. 2)

Článok z roku 2011 odhaduje náklady na liečbu jedného diabetického pacienta v Českej republike na 25 858 Kč. Článok uvádza aj porovnanie nákladov v ČR s priemerom krajín skúmaných v štúdii Code-2 a najvyššími a najnižší nákladmi z tejto štúdie.


Zdroj: Náklady na léčbu diabetes mellitus typu 2

Dátum zverejnenia analýzy: 16.02.2015
success
error