DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Uhliarik

KDH

...som naozaj presvedčený, že drvivá väčšina lekárov už dnes, oproti povedzme začiatku 90. rokov, má ten plat alebo teda tie príjmy na úplne inej úrovni.

Situácia v zdravotníctve - 16.02.2015
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, keďže najstaršie údaje o mzde lekárov, ktoré sa nám podarilo dohľadať, sú z roku 1998 a teda až konca 90. rokov. Pri pohľade na dostupné údaje je ale možné pozorovať trend rastu priemernej i relatívnej mzdy lekárov, čo dokumentujú i nasledujúce grafy:


Zdroj: Health Policy Institute, Zhodnotenie mzdového vývoja v zdravotníctve SR (.pdf, s. 5)



Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR (.xls)

Dátum zverejnenia analýzy: 16.02.2015
success
error