DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Janka Debrecéniová

...nie je treba zabúdať, že žijeme v krajine, kde podľa výskumov viac ako 50% ľudí nepozná žiadneho gaya alebo lesbu.

09.02.2015
Nepravda

Demagog.SK našiel dva výskumy zaoberajúce sa problematikou spolužitia s inak sexuálne orientovanou osobou vo svojom okolí. Podľa výskumu z roku 2002 nepoznalo takúto osobu viac ako 50 % opýtaných, podľa výskumu z roku 2006 to bolo takmer 50 % opýtaných. Keďže novší údaj uvádza menej ako 50 %, hodnotíme výrok ako nepravdivý.
Je však nutné dodať, že sa jedná o prieskumy staršieho dáta (2002 a 2006), ktoré už dnes nemusia zodpovedať skutočnosti. Aktuálnejšie údaje sme však nezískali.

Článok (.pdf, s. 445) Postavenie sexuálnych menšín vydaný v roku 2002 položil respondentom otázku "Poznáte osobne niekoho, o kom viete, že je homosexuál alebo lesbička?". Vo všetkých opýtaných skupinách odpovedajú záporne vo viac ako 50 percentách.


Zdroj: Postavenie sexuálnych menšín

Slovenský inštitút mládeže v roku 2006 uskutočnil prieskum (.pdf, s. 4) pre kampaň Každý iný - všetci rovný. Jednou z otázok v prieskume bola aj otázka, či opytovaní poznajú niekoho s inou sexuálnou orientáciou. "Pri tejto otázke takmer polovica respondentov uviedla, že nevedia, či v ich okolí je nejaký gay alebo lesbička."

Dátum zverejnenia analýzy: 08.02.2015
success
error