DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Janka Debrecéniová

...neexistujú dáta o tom napríklad, ktoré by si štát zbieral o ľuďoch, ktorí žijú v partnerstvách rovnakého pohlavia.

09.02.2015
Pravda

Demagog.SK nezistil, že by existovali nejaké oficiálne dáta, ktoré by hovorili o takomto type štátnych štatistík, ktoré sa zapodievajú ľuďmi, ktorí žijú v partnerstvách rovnakého pohlavia, a preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.02.2015
success
error