DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

Pred rokom 2006, nechceli žiadne adopcie, oni chceli len registrované partnerstva. A dneska je to tak samozrejmá požiadavka (hovorí o požiadavkách homosexuálov v ČR, pozn.).

Referendum o ochrane rodiny - 02.02.2015
Pravda

V období pred rokom 2006 sa diskusia v ČR sústreďovala najmä na zavedenie registrovaných partnerstiev za účelom právnej ochrany párov rovnakého pohlavia. V nedávnej dobe bola predložená novela zákona týkajúca sa adopcie dieťaťa partnera v registrovaných partnerstvách. Medzi dlhodobé ciele jedného z presadzovateľov tejto novely, organizácie PROUD (platforma pre rovnoprávnosť, uznanie a diverzitu) patrí aj umožnenie adopcií registrovaným partnerom rovnakého pohlavia. Nakoľko došlo k posunu od registrovaných partnerstiev k snahe o presadenie možnosti osvojenia si partnerovho dieťaťa, a v dlhodobom horizonte aj adopcií detí párom, výrok hodnotíme ako pravdivý. Je však ale potrebné poznamenať, že v tom období už nemal Jiří Hromada s hnutím gayov v Českej republike nič spoločné, i keď sa vyjadril v prospech adopcií.

Zákon o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia v Českej republike bol prijatý 15. marca 2006. Išlo o v poradí šiesty návrh zákona o registrovanom partnerstve. Zákon bol napokon prijatý napriek vetu vtedajšieho prezidenta Klausa. Priebeh prijímania zákona o registrovaných partnerstvách je možné nájsť tu. Môžme tu vidieť, že ani predchádzajúce návrhy zákona sa nesnažili o zavedenie adopcií pre osoby rovnakého pohlavia.

V auguste 2014 bola predložená novela zákona o registrovanom partnerstve, ktorej cieľom bolo umožniť osvojenie si biologického dieťaťa, druhým partnerom.Na stránke organizácie, ktorá iniciovala novelu, je možné medzi dlhodobými cieľmi nájsť aj presadenie adopcie detí jednotlivcami aj pármi v registrovanom partnerstve. Treba však poznamenať, že PROUD nie je rovnakou organizáciou, ktorá presadzovala zákon o registrovaných partnerstvách v roku 2006. Tou bola vyššie spomínaná Gay Iniciatíva, ktorá zanikla v roku 2006 po presadení zákona.

Podľa GI bol zákon o registrovanom partnerstve od začiatku prezentovaný ako zákon, ktorý nevytvára manželstvo, ale platformu pre súžitie dvojíc rovnakého pohlavia, bez možnosti adoptovať si deti. Bývalý predseda GI Jiří Hromada  sa podľa mediálnych informácií v posledných rokoch viackrát vyjadril v prospech adopcií, pričom argumentoval preplnenými detskými domovmi, vysokou rozvodovosťou, či zvýšenou akceptáciou homosexuality v spoločnosti. V roku 2009 sa vyjadril, že je protiústavné, "že keď je človek sám, môže o adopciu požiadať, a ak vstúpi do registrovaného partnerstva, je mu to znemožnené." O možnosti posunutia zákona o registrovanom manželstve k umožneniu adopcií sa začalo uvažovať už v roku 2008.

 

Dátum zverejnenia analýzy: 01.02.2015
success
error