DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Kramar

Nestraníci

Pred rokom 2006 hovoril (Jiří Hromada, pozn.), že nikdy nebudeme žiadať, alebo nežiadali sme adopcie detí pre tieto páry. Pozrite sa, kde je ten diskurz dnes.

Debata o referende - 26.01.2015
Zavádzajúce

Je pravdou, že  pred rokom 2006 sa diskusia v ČR sústreďovala iba na zavedenie registrovaných partnerstiev, kedy Gay Iniciatíva na čele s predsedom J. Hromadom nežiadala o presadenie adopcie a explicitne uvádzala že zákon nebude zavádzať možnosť adopcie detí. Nenašli sme žiadne vyjadrenie Jiřího Hromady z obdobia spred prijatia zákona, kde by uvádzal, že "nikdy nebudú žiadať" adopciu detí. Naopak, formulácia na stránke GI uvádza, že zákon splnil všetky požiadavky GI v výnimkou adopcie detí. Na základe toho hodnotíme výrok ako zavádzajúci.


Podľa GI a jej predsedu J. Hromadu bol zákon od začiatku prezentovaný ako zákon, ktorý nevytvára manželstvo, ale platformu pre súžitie dvojíc rovnakého pohlavia, bez možnosti adoptovať si deti

Stránka GI však ohľadom absencie možnosti adopcie detí v prijatom zákone uvádza nasledovné: 

"Gay minorita v České republice měla v podobě vládního návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví velkou naději dosáhnout po předchozích úspěších rovnoprávnosti takřka ve všech oblastech života.
Že tomu tak doposud stále ještě není, je výsledkem nešťastného hlasování v poslanecké sněmovně. Precizní, detailně vypracovaný návrh postihující všechny naše požadavky vyjma adopce a osvojení dětí, velká mediální kampaň působící v náš prospěch, většinová podpora veřejnosti, odsouzení praktik katolické církve, individuální diskuse s poslanci, které se dařilo přesvědčit, aby změnili negativní postoj a aktuální výzvy parlamentu Evropské Unie, aby její členské a kandidátské země přijímaly zákony zrovnoprávňující gay a lesbickou minoritu s ostatními ­ to vše dávalo naději, že tentokrát jsou vytvořeny všechny podmínky pro konečné přijetí."

Čo sa týka posunu diskurzu po prijatí zákona, je pravdou, že neskôr sa diskutovala možnosť adopcie detí registrovanými homosexuálnymi pármi. V auguste 2014 bola dokonca predložená novela zákona o registrovanom partnerstve, ktorej cieľom bolo umožniť osvojenie si dieťaťa partnera nebiologickým rodičom. Posledná správa z októbra 2014 však uvádza, že vláda ČR neprijala k tejto novele zatiaľ žiadne stanovisko. 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.01.2015
success
error