DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kremský

Nestraníci

Prvá vec, možnože pán Hromada si spomenie na obdobie pred pár rokmi, keď sa vlastne diskutovalo v Českej republike o zavedení registrovaného partnerstva a práve vtedy sa hovorilo to, že ide len o to, nepôjde nám o sobáše homosexuálov, nepôjde nám o adopcie detí homosexuálmi, naozaj chceme registrované partnerstvá, to nám bude úplne stačiť. A vidíte, kde dnes je pán Hromada a presne takto to vyzerá aj v ostatných krajinách.

Debata o referende - 26.01.2015
Pravda

Je pravdou, že v roku 2006 a takisto pred rokom 2006 sa diskusia v ČR sústreďovala najmä na zavedenie registrovaných partnerstiev.Podľa zistených informácií sa v tom čase v rámci skupiny Gay Iniciatíva v ČR, ktorej predsedom je J. Hromada nehovorilo o prípadných adopciách detí homosexuálmi. Keďže v súčasnosti bola predložená novela zákona týkajúca sa adopcie dieťaťa v registrovaných partnerstvách, z tohto dôvodu môžeme súhlasiť, že sa debata v ČR medzičasom posunula.

Zákon o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia v Českej republike bol prijatý 15. marca 2006, pričom prijatiu tohto zákona predchádzalo viacero diskusií a množstvo nevydarených pokusov o jeho zavedenie. Za pätnásť rokov existencie hnutia homosexuálov išlo o v poradí šiesty návrh zákona o registrovanom partnerstve, pričom predchádzajúcich päť návrhov neprešlo vždy o niekoľko hlasov. V tom čase prebiehali viaceré kuloárne jednania predsedu Gay Iniciatívy v ČR J. Hromadu, so zástupcami všetkých senátorských a poslaneckých klubov, ktorí postupne vyjadrovali súhlas tento zákon podporiť. Zákon sa však stretol s nevôľou vtedajšieho prezidenta V. Klausa, ktorý nielenže zákon vetoval, ale počas doby, kedy bol zákon vrátený Poslaneckej snemovni rozpútal kampaň voči tomuto zákonu. Celú históriu tohto zákona je možné nájsť tu

Podľa GI bol tento zákon  od začiatku prezentovaný ako zákon, ktorý nevytvára manželstvo, ale platformu pre súžitie dvojíc rovnakého pohlavia, bez možnosti adoptovať si deti. 

Podľa mediálnych informácií  však J. Hromada hájil okrem registrovaných partnerstiev neskôr aj právo vychovávať detí osobami rovnakého pohlavia, pričom argumentoval preplnenými detskými domovmi, rozvodovosťou a taktiež tým, že pri takýchto pároch nezaregistroval prípad zneužívania detí ako tvrdí cirkev, pričom cirkev takýto škandál má. 
 
V auguste 2014 bola dokonca predložená novela zákona o registrovanom partnerstve, ktorej cieľom bolo umožniť osvojenie si dieťaťa, ktorého biologickým rodičom je registrovaný partner. Posledná správa z októbra 2014 však uvádza, že vláda ČR neprijala k tejto novele zatiaľ žiadne stanovisko. 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.01.2015
success
error