DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Nie je vôbec náhoda, že krajiny, ktoré sú vyspelé, ekonomiky fungujú, majú vysokú zamestnanosť, vysoké priemerné mzdy, sú krajiny s najnižšou mierou korupcie. Švédsko, Nórsko, Dánsko, Nemecko. A krajiny, ktoré fungujú, no trošku podobne ako Slovensko, Grécko, Bulharsko, Rumunsko, sú na tom ekonomicky strašne zle.

Predvolebný rok 2015 - predsedovia strán SDKÚ-DS a NOVA - 19.01.2015
Pravda

Je pravdou, že sa radíme medzi krajiny s vysokou mierou korupcie, čo vyplýva aj z rebríčka vnímania korupcie. Spolu s nami sú na chvoste rebríčka aj krajiny Grécko, Bulharsko a Rumunsko. Naproti tomu sú krajiny, ktoré sú všeobecne ponímané ako vyspelé ekonomicky fungujúce krajiny. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Na nasledujúcom grafe sú údaje o hodnotách z rebríčka vnímania korupcie z roku 2014 pre európske krajiny podľa prieskumu Transparency International. V grafe sú vysvietené tie krajiny, ktoré vo svojom výroku spomína Lipšic.
Na nasledujúcom grafe je zobrazená miera zamestnanosti krajín Európskej únie v roku 2013. Vidíme, že naozaj tie štáty, ktoré dosahujú veľmi nízku mieru korupcie v krajine, dosahujú súčasne vysokú mieru zamestnanosti.


Nižšie uvádzame aj graf zobrazujúci priemerné mesačné mzdy v krajinách EÚ 27 a Nórska, Islandu a Švajčiarska z priskumu z roku 2010 (posledné aktuálne dáta Eurostat). Opäť vidíme, že krajiny Švédsko, Nórsko, Dánsko, Nemecko patria medzi krajiny s najvyššími priemernými mzdami. Naopak Slovensko, Bulharsko a Rumunsko sú krajiny s nízkymi mzdami. Grécko však patrí v rámci Európy do stredu rebríčka.
Dátum zverejnenia analýzy: 18.01.2015
success
error