DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Ten sporiteľ nemôže byť podvedený. On už bol podvedený pri vzniku druhého piliera, ako takého, lebo nepoznal všetky informácie a napríklad nepoznal ani to, za akých podmienok bude sa realizovať výplata jeho prvého dôchodku, lebo zákon, ktorý pripravil vtedajší minister pán Kaník, bol nevykonateľný. Až my sme ten zákon dali do polohy, ktorá je by som povedal štandardná a realizovateľná.

19.01.2015
Pravda

O podvode v súvislosti so sporením v 2 pilieri sa hovorí od jeho vzniku. Tému overoval i demagog.sk v roku 2011. Výsledky výskumu agentúry Focus potvrdili, že vyše polovica sporiteľov nemá ani základné vedomosti o investovaní. Do 2. piliera tak mnohí sporitelia vstúpili aj pod tlakom informačných kampaní poisťovní, ktoré sľubovali vysoký dôchodok, prípadne aj zúročenie vkladov. Tvrdenie J. Richtera o neinformovanosti sporiteľov tak možno pokladať za pravdivé.

Vzhľadom na to, že účinnosť pôvodného zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení nebola pozastavená z dôvodu jeho nevykonateľnosti, nie je možné potvrdiť ministrovo vyjadrenie ako fakt. Zákon, upravujúci sporenie v 2 pilieri, má dodnes svojich kritikov i zástancov.

Od zavedenia 2. piliera dôchodkového starobného poistenia v roku 2005 sa udialo viacero zmien, o tých najvýznamnejších informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej stránke. Poslednou zmenou ja tzv. anuitná novela (Novela zákona č. 43/2004 Z. z.). Anuitná novela určuje, akým spôsobom sa budú vyplácať starobné dôchodky z 2. piliera približne 1,5 mil. ľuďom. Prvou novinkou je Centrálny informačný ponukový systém Sociálnej poisťovne. V systéme si sporiteľ na výplatu dôchodku môže vybrať poisťovňu, ktorá mu ponúka najvyššiu doživotnú penziu. Novela zavádza i nástroj tzv. programového výberu, ktorý umožňuje vybrať si zvyšné nasporené prostriedky nad rámec mesačného dôchodku (navrhovaného 4-násobku životného minima). Ďalšími zmeny upravujú napr. právo na dedičstvo a výber penzijných úspor.
Najaktuálnejšie sú reakcie na nízke výplaty prvých dôchodkov, za ktoré P. Frešo z SDKÚ-DS viní R. Fica (TASR). Vláda vidí riešení v otvorení 2. piliera, aby z neho mohli vystúpiť sporitelia, pre ktorých je sporenie nevýhodné.

Na doplnenie problematiky prinášame materiál Inštitútu hospodárskej politiky o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý vychádza z pôvodného zákona č. 43/2004 a informuje aj o zmenách, ktoré priniesla tzv. anuitná novela.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.01.2015
success
error