DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

...súčasťou minimálnej mzdy je aj opatrenie ohľadom odvodového balíčka. To znamená, že ak sme o 32 eur navýšili minimálnu mzdu, je tam kompenzácia pre zamestnávateľov, aby sa ich odvody, ktoré súvisia s navýšením tejto minimálnej mzdy jednoducho nezdvíhali. Výsledok? 32 eur mesačne pri tej klasickej minimálnej mzde navyše, čo predstavuje 13. plat...

19.01.2015
Neoveriteľné

Zvýšenie minimálnej mzdy o 32 eur je oficiálnym vyhlásením vlády, ktoré podporil aj R. Fico na tlacovej konferencii o znížení zdravotných odvodov.

Vzhladom na to, že v roku 2014 bola minimálna mesacná mzda 352 eur a k 1.1.2015 sa zvýšila na 380 eur, rozdiel tak ciní 28 eur. Tieto císla sa však týkajú len minimálnej mzdy s koeficientom nárocnosti 1,0, co je najnižší zo šiestich stupnov. Zákonník práce definuje šest stupnov nárocnosti práce, pricom minimálny mzdový nárok na najnižšom stupni je rovný zákonom urcenej minimálnej mzde. Stupen nárocnosti práce urcuje zamestnávatel podla najnárocnejšej pracovnej cinnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve. Údaje sú z portálu podnikam.sk.

Súcastou zvýšenia minimálnej mzdy od 1. januára 2015 je opatrenie vlády eliminovat dosah zvýšenia na celkovú cenu práce, ktorú tvorí minimálna mzda vrátane odvodov. V rámci opatrenia sú príjmy do 380 eur mesacne úplne oslobodené od zdravotných odvodov. Podla prepoctu na ekonoom.sk zamestnávatel ušetrí 38 eur a zamestnanec 15,20 eur. Pri vyšších príjmoch bude odpocet klesat tak, že ak sa príjem zvýši o jedno euro, klesne suma odpoctu o dve eurá a pri mzde 570 eur už bude nulová.

Následkom uvedeného opatrenia je úbytok penažných tokov do zdravotných poistovní v približnej výške 150 mil. eur rocne, ktorý vláda chce zaplatit zo štátnej pokladnice.(Zdroj: mzdovecentrum.skTASR)

Historický prehlad výšky minimálnej mzdy v rokoch 1991 – 2013 si môžete pozriet tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.01.2015
success
error