DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

No a samozrejmá vec, že týka sa aj dôchodcov, pretože tí boli tak trošku nešťastní, ja tomu rozumiem vzhľadom na valorizáciu dôchodkov v minulom roku, pretože inflácia nebola.

19.01.2015
Pravda

V tomto roku sa zvyšujú dôchodky opäť o pevnú sumu, navyše každý druh dôchodku porastie inak. Valorizačný vzorec tentoraz až na 70 percent ovplyvní inflácia, ktorá v rozhodujúcom období pre výpočet zaznamenala záporné číslo, kým pomerne slušný rast miezd sa v ňom odrazí iba na 30 percent. Výrok pána Richtera hodnotíme ako pravdivý.

Pravda, 21. októbra 2014:

Pevná suma sa určila percentom, ktoré sa stanovuje ako súčet 70 % z priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a 30 % z medziročného rastu priemernej mzdy za prvý polrok roku 2014. Keďže sa priemerná mzda v prvom polroku zvýšila o 4,4 % a rast spotrebiteľských cien dosiahol nulu, pevná suma sa teda odvíja od percenta 1,32 a z priemernej mesačnej sumy jednotlivých druhov dôchodkov vykázaných Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2014.

Každý starobný dôchodca teda dostane pridaných 5,20 eura, predčasný 5,30 eura. Pozostalostné penzie vzrastú o 3,40 eura, siroty dostanú 1,80 eura. Invalidi so zdravotným postihnutím nad 70 percent si prilepšia o 4,60 eura. Ak je ich miera poklesu schopnosti pracovať ohodnotená na menej ako 70 percent, dostanú 2,70 eura. Jednotlivé sumy navýšenia dôchodkových dávok sú uvedené na webovom portáli Sociálnej poisťovne.

Až do roku 2017, teda v prechodnom období, sa miera váh medziročného rastu spotrebiteľských cien a rastu priemernej mzdy bude meniť v prospech rastu spotrebiteľských cien, čím sa aspoň čiastočne zmiernia rozdiely medzi vysokými a nízkymi dôchodkami. Od roku 2018 sa dôchodky budú zvyšovať o percento medziročného rastu dôchodcovskej inflácie, ktorá presnejšie vyjadruje životné náklady dôchodcov.
 
Podľa denníku Pravda:

"Štatistický úrad SR v júli 2014 zverejnil údaj, že inflácia v prvom polroku medziročne dosiahla záporných 0,1 percenta. Známy bol aj druhý parameter, výška priemernej mzdy na Slovensku. Tá sa v tom istom období medziročne zvýšila o 4,4 percenta." 

Podľa  Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) zmenený systém valorizácie dôchodkov na Slovensku významne poškodí zvyšovanie dôchodkov seniorov v najbližších troch rokoch. IVRA sa Podľa TASR IVRA:

"považuje za spravodlivejší systém valorizácie takzvaný švajčiarsky model, a to 50-% valorizáciu podľa rastu miezd a 50 % podľa rastu inflácie. Inštitút taktiež pripomína, že primárnym problémom pri dôchodkoch na Slovensku okrem valorizácie stále zostáva reálna výška dôchodkov v SR."

IVRA ďalej uvádza, že:

 "V roku 2012 malo viac ako 385.000 seniorov príjem pod oficiálnou hranicou chudoby, a to 346 eur mesačne takisto ako nastavenie dôchodkového systému v zmysle dôchodcovskej solidarity a nie solidarity celospoločenskej. Slovensko má najnižšie výdavky na sociálnu ochranu zo všetkých členských krajín Európskej únie," 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.01.2015
success
error