DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

A to nie je špekulácia, ale z toho objemu, ktorý Slovensko dáva z eurofondov na dotovanie miest pre mladých, by sa dali vytvoriť štyrikrát tak rozsiahle pracovné kapacity.

Politika v roku 2015 - 12.01.2015
Neoveriteľné

Na dotovanie miezd bolo poslednom kole programu na podporu zamestnanosti mladých absolventov vyčlenených cca. päť miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Táto suma však predstavuje len časť celkového rozpočtu programu, pretože ďalších takmer 70 miliónov eur má byť čerpaných z eurofondov. 

Množstvo pracovných pozícií, ktoré by sa dali za použité prostriedky potencionálne vytvoriť akýmkoľvek iným spôsobom demagog.sk nedokáže overiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.01.2015
success
error