DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

...máme veľmi podobnú produktivitu, asi okolo 80% produktivitu práce s Českou republikou a so Slovinskom. Okolo 80% Európskej únie, a teraz si zoberte, koľko sa rozdáva na, ako sa prerozdeľuje toto to HDP, napríklad v Slovinsku, 50% sa dáva na zamestnancov, na kapitál sa dáva 36% a vláda zoberie 14%. Napríklad v Chorvátsku je to 47%.

Švejna, Matovič, Kollár a Tomáš v O5M12 - 03.12.2018
Pravda

Podľa posledných informácií Štatistického úradu Európskej únie z roku 2017 je produktivita práce zamestnanca na hodinu na Slovensku 80,8%, v Česku je to 80,4% a v Slovinsku 80,9%. S dostupnými zdrojmi korešpondujú aj čísla, ktoré Boris Kollár uviedol pri prerozdelení HDP v spomínaných štátoch. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Produktivitou práce sa označuje podiel množstva tovaru vyrobeného v určitom časovom úseku a množstva práce požadovanej na výrobu tohto tovaru. Produktivita práce slúži na vyjadrenie konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti krajín.

Téme prerozdeľovania HDP zamestnancom sa Demagog.SK venoval už viackrát aj v minulosti, práve v súvislosti s výrokom Borisa Kollára. Ten čerpal informácie z Programovej konferencie STAROSTLIVÝ ŠTÁT, ktorá sa konala 20. mája 2017 a na základe vybraných ekonomických ukazovateľov (údaje sú zhodné s údajmi z Eurostatu za rok 2016) prezentovala stav Slovenskej republiky.

V časti Príklady spravodlivého prerozdelenie HDP dokument (.pdf, s. 16) prezentuje prerozdelenie HDP v Nemecku, Dánsku, Slovinsku, Chorvátsku a na Slovensku. Uvedené grafy jednotlivých krajín potom zobrazujú, že napríklad v Slovinsku je zamestnancom prerozdelených 50% HDP, na kapitál ide 36% a vláde pripadne zvyšných 14% HDP.

V ďalšom grafe je zobrazené prerozdelenie HDP v Chorvátsku, kde 47% ide pre zamestnancov, 36% na kapitál a 17% zoberie vláda.

Čo sa týka prerozdelenia HDP na Slovensku, tak 39 % HDP dostávajú zamestnanci, 10 % ide na vládu a ostatných 51 % na kapitál (.pdf, s. 14).

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2018
success
error