DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Čo sa týka tejto novely (zákon o verejnom obstarávaní, konkrétne schránkové firmy, pozn.), my sme tam žiadali, aj chceme, aby boli riešené aj konkrétnejšie súvislosti, ktoré dovedú pri verejnom obstarávaní ku konečnému užívateľovi výhod. To je ten model, ktorý má napríklad Švajčiarsko, že sa dozvieme osoby, mená. A isteže, nech sa koná podľa zákona, ale nech to nie je nejaký P.O.BOX a neznáma schránka, lebo väčšinou ide o nejakú nekalosť, ak je to tak, ak je problém zverejniť, kto je za tým.

Politika v roku 2015 - 12.01.2015
Nepravda

Ján Figeľ a i ďalší poslanci KDH síce 24. apríla 2014 prišli s Návrhom zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a taktiež pri schvaľovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 21. novembra 2014 prišli s dvomi pozmeňujúcimi návrhmi, ani jeden z nich sa však priamo netýkal toho, aby sa pri verejnom obstarávaní prišlo ku "konečnému užívateľovi výhod". Poslanecký klub KDH sa ani, s jednou výnimkou v podobe Pavla Zajaca, nepodpísal pod pozmeňujúce návrhy zaoberajúce sa zistením mena konečného užívateľa výhod, aj keď následne za ne hlasoval. Keďže sa ale nedá povedať, že by strana KDH o danú úpravu žiadala, výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Návrh zákona z 24. apríla 2014 bol zameraný primárne na ochranu subdodávateľov, pozmeňujúci návrh k návrhu zákona z 21. novembra 2014 (.pdf, s. 3) Pavla Zajaca a Jána Hudackého sa zaoberal "rozšírením podmienky zverejnenia odôvodnenia, prečo nebolo zrušené verejné obstarávanie, ak bola verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložená jedna, alebo dve ponuky." Druhý pozmeňujúci návrh (.pdf) daného návrhu zákona od rovnakých autorov sa opäť raz týka ochrany subdodávateľov.

S pozmeňujúcimi, či doplňujúcimi návrhmi k Zákonu o verejnom obstarávaní, ktoré žiadali úpravu vedúcu k zisteniu mena konečného užívateľa výhod, prišli Miroslav Beblavý (.pdf) a Daniel Lipšic (.pdf). Beblavého návrh podporil podpisom jediný poslanec poslaneckého klubu KDH, Pavol Zajac; pod návrh Daniela Lišpica sa z KDH nepodpísal nikto. Za oba návrhy ale následne hlasoval celý poslanecký klub KDH s výnimkou Martina Fronca, ktorý bol neprítomný.

Súhrnné informácie o tom, ako funguje verejné obstarávanie v tomto vo Švajčiarsku, sme nenašli.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.01.2015
success
error