DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Čentéš

Nestraníci

...čo je fakt a čo je pravda, je to, že bývalý prezident Slovenskej republiky porušil moje práva garantované Ústavou, garantované Listinou základných práv a slobôd a dohovorom.

08.12.2014
Pravda

Podľa rozhodnutia Ústavného súdu bolo v prípade Jozefa Čentéša porušené právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok, ktoré je dané v Ústave a v Listine základných práv a slobôd, a právo vstúpiť do verejných služieb svojej krajiny za rovnakých podmienok podľa Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Výrok je teda pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 07.12.2014
success
error