DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Strižinec: Pán premiér, 6 000 denne myslím platíme Českým dráham. Bugár: 7 200

Povolebný vývoj na Slovensku - 24.11.2014
Pravda

Dňa 11. novembra 2014 bola na Centrálnom registri zmlúv  uverejnená Zmluva o nájme dopravného prostriedkov, v ktorej sa v článku 5 s názvom Cena a platobné podmienky uvádza nasledovné:


" Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že cena za prenájom za každý kalendárny deň prenájmu a za každé prenajaté vozidlo činí :  150 eur bez DPH u osobných vozňov rádu B 249 RIC alebo Bdt 279 a 240 eur bez DPH pri motorových lokomotívach rádu 754. " 

Článok 2 s názvom Predmet zmluvy ďalej uvádza: "Prenajímateľ sa zaväzuje, že po dobu od 14.11.2014 do 31.12.2014, alebo do vyčerpania limitu 413 000 eur prenechá nájomcovi nasledujúce vozidlá v prevozeschopnom stave :

Rada motorových lokomotív: 754
Počet motorových lokomotív: 5

Rada osobných vozňov: B 249 RIC
Počet osobných vozňov: 20

Rada osobných vozňov: Bdt 279
Počet osobných vozňov: 20

Podľa tejto zverejnenej zmluvy je zrejmé, že slovenský dopravca Železničná spoločnosť Slovensko, a.s zaplatí Českým dráham v prepočte približne 7 231,44 eur.

Celkovú sumu, ktorú platíme denne Českým dráham vyčíslila na 7200 aj SITA.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.11.2014
success
error