DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Keď sa táto téma otvorila v parlamente, tak do zákona o verejnom obstarávaní predsa bola vsunutá veta alebo ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že pokiaľ sú pochybnosti o tom, kto sa zúčastňuje verejného obstarávania, tak vtedy je možné, aby Úrad pre verejné obstarávanie požiadal od takéhoto záujemcu údaje, ktoré budú potvrdzovať pôvod majiteľov a kto je skutočný prijímateľ benefitu z takejto firmy. Zdá sa, že to je málo, že musíme ísť ďalej. Takéto ustanovenie už máme v zákone o verejnom obstarávaní a existujú rôzne mechanizmy ako bojovať so schránkovými firmami.

Povolebný vývoj na Slovensku - 24.11.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože nič také ako hovorí Robert Fico nie je v zákone o verejnom obstarávaní, ale obdobná vec akú spomína Fico sa rieši až na 44. prebiehajúcej schôdzi NR SR v predloženej novele.

Téma verejného obstarávania sa otvorila viackrát, no ani v jednom prípade nebola vsunutá veta v zmysle o ktorom hovorí premiér Fico.
že "pokiaľ sú pochybnosti o tom, kto sa zúčastňuje verejného obstarávania, tak vtedy je možné, aby Úrad pre verejné obstarávanie požiadal od takéhoto záujemcu údaje, ktoré budú potvrdzovať pôvod majiteľov a kto je skutočný prijímateľ benefitu z takejto firmy".

Novela z roku 2013 pridala, len možnosť odstránenia podnikateľa zo zoznamu podnikateľov:

"125.V § 134 odseky 2 až 4 znejú:
(2) Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov toho, kto prestal spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1"

§ 26 odsek 1 však nikde nehovorí, že podmienkou verejného obstarávania je poskytovať informácie o pôvode majiteľov a toho, kto je skutočným prijímateľom benefitu.

25. novembra sa prerokovala novela zákona o verejnom obsratávaní, ktorá sa snaží riešiť problém schránkových firiem. Rokovanie o tomto bode bolo prerušené.

㤠26a
Preukazovanie majetkovej účasti

(1)Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť 
a)právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte , ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú  účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo
c)v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári."

Dátum zverejnenia analýzy: 23.11.2014
success
error