DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Klesá nám verejný dlh? Klesá.

Povolebný vývoj na Slovensku - 24.11.2014
Neoveriteľné

Robert Fico tvrdí, že verejný dlh klesá, avšak poledné údaje, ktoré sú k dispozícii k 1. štvrťroku 2014 tvrdia opak. Pravdou však je, že od októbra 2014 sa prechádzalo na nový systém výpočtu dlhu - ESA 2010, ktorý môže mať pozitívne dopady na vývoj verejného dlhu na Slovensku, ale v databáze k októbrovej štatistike stále chýbajú údaje zo Slovenska ako aj iných krajín. Preto hodnotíme výrok ako neoveriteľný.Dlh v 1. štvrťroku 2014

Hrubý dlh Sloveskej republiky dosiahol v 1. štvrťroku 2014 podľa Rady pre Rozpočtovú zodpovednosť úroveň 42,3 miliárd eur, čo predstavovalo 58,4 % HDP. V porovnaní s koncom roka 2013 dlh narástol o 2,3 miliardy eur, teda o 3 percentuálne body. Tento nárast bol spôsobený emisiou nových štátnych dlhopisov v prvých troch mesiacoch roka v sume takmer 3,5 mld. eur, pričom v rovnakom období boli splatné dlhopisy vo výške 1,0 mld. eur.

Od októbra 2014 sa však používa na výpočet verejného dlhu nový systém ESA 2010. Zavedenie novej výkazníckej metodiky ESA2010 zrejme bude pre slovenské verejné financie napokon znamenať relatívne dobré správy. Dlh verejnej správy by totiž mohol napriek jeho skutočnému navyšovaniu, napríklad zaraďovaním nových subjektov do okruhu verejných financií, v konečnom dôsledku papierovo klesnúť späť pod 55 % hrubého domáceho produktu.

Októbrová štatistika ESA 2010 ešte neobsahovala údaje o Slovensku ako taktiež aj o Belgicku, Bulharsku, Grécku, Španielsku, Cypre, Litve, Maďarsku a Poľsku.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.11.2014
success
error