DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

My neriešime nič (v návrhu ústavného zákona o vode, pozn.), my len hovoríme v Ústave SR, že sa zakazuje vývoz pitnej vody a minerálnej vody cez cisterny, potrubia. Len v prípade nejakých humanitárnych účelov sa niečo dá. Ale keď niekto vyrába na Slovensku minerálku, dal ju do fliaš, tak môže vyviezť v podobe pitnej vody.

Predseda vlády o ekonomike, plyne a vode - 20.10.2014
Pravda

Návrh novely Ústavy pridáva článok, ktorý hovorí, že voda odobratá z útvarov v SR sa zakazuje vyvážať potrubím a dopravnými prostriedkami. Zákaz sa nemá vzťahovať pitnú balenú vodu (vo fľašiach) na prípady humanitárnych pomoci a stavoch. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Článok 4 Ústavy Slovenskej republiky ktorého sa návrh zákona týka, v súčasnej dobe znie nasledovne: 
"Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.

Návrh ústavného zákona navrhuje tento článok doplniť o druhý odsek, ktorý by mal mať nasledovné znenie (rtf):

 „Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje; zákaz sa nevzťahuje na pitnú vodu a prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na humanitárnu pomoc a pomoc v núdzových stavoch ustanoví zákon.“

Novela Ústavy bola schválená 21. októbra 2014. Jej schválený text je mierne opravený, prijatím opozičných pozmeňujúich návrhov:

"Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území SR cez hranice SR dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje; zákaz sa nevzťahuje na vodu na osobnú spotrebu, pitnú vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SR a minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území SR a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na osobnú spotrebu a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch ustanoví zákon".

Tento navrhovaný odsek tak skutočne pojednáva len o zákaze vývozu vody prostredníctvom potrubí a dopravných prostriedkov a neobmedzuje obchodovanie s balenou vodou. Taktiež je tu braná do úvahy možnosť poskytnutia humanitárnej pomoci. 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.10.2014
success
error