DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Rakúsko má dnes dlh 80% a to je krajina, ktorá je naozaj veľmi bohatá, kde životná úroveň je jedna z najvyšších na svete.

Predseda vlády o ekonomike, plyne a vode - 20.10.2014
Nepravda

Rakúsko skutočne patrí medzi krajiny s najvyššou životnou úrovňou. Výrok však hodnotíme ako nepravdivý, keďže nie je pravdou, že by verejný dlh Rakúska bol na úrovni 80 % HDP. V skutočnosti je na úrovni 75 % HDP. 

Podľa posledných dostupných údajov Eurostat má Rakúsko za prvý štvrťrok 2014 verejný dlh dlh na úrovni 75,1 %. Celkový dlh za rok 2013 bol dlh nižší, a to na úrovni 74,5 % HDP.

Za indikátor životnej úrovne možno považovať HDP na obyvateľa vyjadrený v parite kúpnej sily. Tento indikátor používa aj Poštová banka na meranie životnej úrovne.

Eurostat vedie štatistiku HDP na obyvateľa vyjadrenú v parite kúpnej sily (PPS). Podiel parity kúpnej sily je v tomto prípade vyjadrený ako podiel priemeru z krajín EÚ, ktorý predstavuje 100%. Rakúsko sa v roku 2013 umiestnilo na druhom mieste a konkrétne dosiahlo 129% priemeru EÚ. Z hľadiska tejto štatistiky je lepšia životná úroveň z krajín EÚ len v Luxembursku.

Ďalším možným kritériom je HDI (Human Development Index), ktorý je porovnávací údaj chudoby, gramotnosti, vzdelania, priemernej dĺžky života, pôrodnosti a ďalších faktorov štátov sveta vypracúvaný Organizáciou spojených národov (OSN). Štandardne sa používa na meranie potenciálnej sociálnej prosperity.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.10.2014
success
error