DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...lebo my sme dnes zaviedli ako viete, nechcem povedať, že povinné práce, ale musia nejako aktivačne pracovať tí, čo poberajú dávku v hmotnej núdzi na obciach

Predseda vlády o ekonomike, plyne a vode - 20.10.2014
Pravda

Podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi bol schválený ako vládny návrh zákona v októbri 2013. Platí, že pokiaľ chce jednotlivec poberať dávku v hmotnej núdzi, musí si splniť povinnosť odpracovať 8 týždenne, teda 32 hodín mesačne a to však za podmienky, že mu táto práca bola ponúknutá. Pokiaľ mu práca od príslušného úradu nebola ponúknutá, peniaze mu musia byť vyplatené. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

"Dávka
(1) Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok.
(2) Dávka je
a) 61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
b) 117,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
c) 107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
d) 160,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
e) 171,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
f) 216,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.
(3) Ak v odsekoch 5 a 6 nie je ustanovené inak, dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu 61,60 eura za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, dohodnutom v rozsahu najmenej 32 hodín mesačne a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „organizátor dobrovoľníckej činnosti“) v rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávaní
a) menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec,
b) dobrovoľníckej činnosti, alebo
c) prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.10.2014
success
error