DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Zrazu tu je zákon, ktorý presadil splnomocnenec vlády pre rómske komunity, sám Róm, ktorý presadil, že keď raz je niekto dlhodobo sociálne odkázaný, tak je správne, aby obec ho požiadala, aby tých 8 hodín týždenne pre tú obec odpracoval. Toto presadil Peter Pollák, prešlo to cez vládu, prešlo to cez ministerstvo, prešlo to cez parlament a myslím si, že veľká zásluha Petra Polláka. Tak isto kontajnerové škôlky, kontajnerové školy, postavených už niekoľko v tých problematických obciach, kde hrozila trojsmenná prevádzka školy.

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Pravda

Matovič hovorí o novele zákona o hmotnej núdzi, ktorý bol schválený v októbri 2013, bol to návrh zákona z dielne Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a ako je uvedené na oficiálnej stránke splnomocnenca Polláka, vo výraznej miere podieľal na jeho tvorbe.


V danej novele (.rtf, § 9, ods. 3) sa skutočne píše o tom, že osoba v hmotnej núdzi má povinnosť odpracovať 32 hodín mesačne, t.j. 8 hodín týždenne pre obec.  (pozn. stať zo zákona je koncipovaná v zmysle, že ak daná osoba neodpracuje dané hodiny pre obec, tak jej dávka sa znižuje o základnú čiastku dávky v hmotnej núdzi)

"Ak v odsekoch 5 a 6 nie je ustanovené inak, dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu 61,60 eura za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti12) dohodnutom v rozsahu najmenej 32 hodín mesačne a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „organizátor dobrovoľníckej činnosti“) v rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávaní
a) menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec,
b) dobrovoľníckej činnosti, ) alebo
c) prác na predchádzanie mimoriadnej situácie,29) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie."

Ako je uvedené v oficiálnom dokumente uverejneného na stránke Ministerstva vnútra "Odpočet splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka" bolo postavených 5 škôl. " Vybralo sa 5 lokalít, v ktorých sa realizovala
dvojzmenná prevádzka škôl, prípadne
hrozila trojzmennosť – Jarovnice, Stráne pod Tatrami, Podhorany, Krížova Ves a Kecerovce.

O výstavbe týchto kontajnerových škôlok informovali viaceré denníky (SME, TASR, 24hod.sk) Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error