DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Splnomocnenec vlády je de facto iba poradný orgán vlády.

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Pravda

Článok 2, odsek (1) Štatútu (.pdf) splnomocnenca vlády SR hovorí:

"(1) Splnomocnenec má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky."

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov definuje v § 2 poradné orgány:

"(1) Na plnenie konkrétnych úloh môže vláda vymenúvať a odvolávať svojich splnomocnencov. Rozsah oprávnenia splnomocnenca určí vláda pri jeho vymenovaní." Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error