DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

To ideálne riešenie by bolo to, čo Slovensko zaviedlo v roku ´97 a 2005. To znamená, že každý Slovák, ktorý žil v zahraničí a mal občianstvo iného štátu, mohol zobrať slovenské občianstvo vlastne bez rôznych podmienok alebo bez problémov a nič sa neudialo taktiež.

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Nepravda

Podľa spomínanej právnej úpravy mohol od roku 2005 zahraničný Slovák s občianstvom iného štátu získať občianstvo SR len za splnenia určitých podmienok. K tomu bolo nutné spĺňať napr. podmienku nepretržitého trvalého pobytu na území SR v trvaní najmenej tri roky. Získanie občianstva bolo takto podmienené od roku 2005, podľa zákona z roku 1997 takéto podmienky neexistovali. Výrok ako celok považujeme za nepravdivý.

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorý nahradil starší zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch, dovoľoval priznať cudzím štátnym príslušníkom so slovenskou národnosťou na základe žiadosti postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a vydať im osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí.
Slovenský občan, ktorý nadobudol občianstvo iného štátu si mohol súčasne ponechať aj slovenské občianstvo podľa ustanovenia §33 zákona č. 97/1963 Zb. Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR je možnosť udeliť zahraničnému Slovákovi občianstvo v prípade nepretržitého trvalého pobytu na území SR v trvaní najmenej tri roky.

Zákon č. 70/1997 Z.z o zahraničných Slovákoch nevymedzoval podmienku nepretržitého trvalého pobytu na území SR pre zisk štátneho občastva. Berényi nesprávne uvádza oba roky 1997 a 2005, keďže len v zákone z roku 1997 neboli vymedzené podmienky pobytu pre zisk štátneho občiastva.
Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error