DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

Veď prečo práve v roku ´91, to znamená po revolúcii, najväčší počet občanov maďarskej národnosti? Vtedy bola najväčšia sloboda. Každý si myslel, že áno, teraz môžem byť to čo ja chcem a môžem deklarovať, že som občan maďarskej národnosti. Keď sa vrátime do 50. rokov, tak tam taktiež bol veľmi nízky počet občanov maďarskej národnosti z toho dôvodu, že vtedajší režim taktiež veľmi neprispel k tomu, aby si uznali svoju respektíve si zachovali (národnostnú identitu, pozn).

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Zavádzajúce

V súčasnosti je skutočne najnižší podiel občanov maďarskej národnosti k celkovému počtu občanov Slovenska. Rovnako je pravdou, že v roku 1950 bol ich počet relatívne nízky, aj keď stále vyšši ako dnes. Neplatí však, že by v roku 1991 bol tento počet najvyšší - v skutočnosti bol najvyšší počet Maďarov na Slovensku v 60 rokoch a od toho času ich podiel neprestajne klesá. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

V roku 1950 bolo sčítanie obyvateľov, kde sa k maďarskej národnosti žijúcej na území SR prihlásilo 10,3 % obyvateľov. V absolútnej hodnote to predstavuje 354 559 obyvateľov. Tento podiel je porovnateľný so sčítaním v roku 1991, kde sa k maďarskej národnosti prihlásilo 10,8 % a je vyšší ako podľa posledných dvoch sčítaní, kde sa prihlásilo k maďarskej národnosti 9,7 % respektíve 8,5 %. Implikácia, ktorú sa snaží József Berényi naznačiť - teda že v dobe neslobody sa hlási k národnostnej menšine menej občanov, však neplatí. Pri pohľade na graf je evidentné, že podiel Maďarov k celkovému počtu občanov Slovenska kulminoval v 60. rokoch a od tej doby neprestajne klesá, na čo mal iba minimálny vplyv rok 1989.


Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error