DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

Tu je rok porevolučný 91, keď bolo sčítanie obyvateľstva, bolo nás najviac 567-tisíc a teraz sme tu, 458-tisíc Maďarov na Slovensku.

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, nakoľko J. Berényi uvádza korektné údaje zo sčítania obyvateľstva.

Sčítanie ľudu, domov a bytov z roku 1991 bolo posledným československým sčítaním, ako aj posledným sčítaním v 20. storočí. Portál infostat potvrdzuje, že v roku 1991 žilo na území Slovenskej republiky spolu 567 296 občanom maďarskej národnosti.

Sčítanie obyvateľstva sa zvyčajne uskutočňuje každých 10 rokov. Posledným sčítane bolo uskutočnené v roku 2011, ktoré potvrdzuje, že počet obyvateľov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku sa znížil na počet 458 467. Údaje o sčítaní obyvateľstva zverejnil Štatistický úrad SR.
 

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error