DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

206 samostatných kandidátov máme na južnom Slovensku. Pred štyrmi rokmi to bolo 250. Ale je to vďaka tomu, že podporujeme nezávislých v takmer 60-tich obciach. Pred štyrmi rokmi to bolo len 40. Na južnom Slovensku sa angažuje okrem nás Most-Híd a z toho dôvodu je to logické, že najviac koalícií máme s Mostom-Híd a to v 33 miestach v obciach. To znamená, že v 14-tich prípadoch oni podporujú nášho kandidáta, teda člena SMK. V 6-tich prípadoch my podporujeme člena Mostu-Híd a v 13-tich prípadoch podporujeme spoločne nezávislého kandidáta.

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Neoveriteľné

Keďže oficiálne stránky politických strán, Štatistický úrad SR, ako aj Ministerstvo vnútra zatiaľ neuvádzajú oficiálne ucelené štatistiky o zozname kandidátov, na základe dostupných informácií hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Podľa oficiálneho zoznamu kandidátov na starostov obcí, mestských častí a primátorov miest vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2010, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky je zrejmé, že počet samostatných kandidátov, o ktorých hovorí József Berényi bol skutočne 250.

Ako uvádza oficiálna správa TASR z dňa 27. septembra 2014, Strana maďarskej komunity (SMK) pôjde do nadchádzajúcich komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia v novembri 2014 s "podobným počtom kandidátov", ako tomu bolo vo voľbách 2010.  

Ako uvádza web Ministerstva vnútra "Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014."

Oficiálne stránky politických strán, Štatistický úrad SR, ako aj Ministerstvo vnútra však zatiaľ neuvádzajú oficiálne ucelené štatistiky o zozname kandidátov. Nevieme teda overiť v koľkých prípadoch SMK a Most-Híd skutočne podporujú spoločného kandidáta. 

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error