DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

aj konkrétne Francúzi, ktorí toto blokujú jedného dňa dospejú k rozumu a povedia dobre, nemusíme tých 115 miliónov eur, čo musia daňoví poplatníci na tento sťahovací cirkus platiť (za sídlo EP vo Francúzsku - Štrasburgu, pozn.).

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, nakoľko analýza Európskeho dvoru audítorov stanovuje výšku prostriedkov, ktoré by bolo možné ušetriť zjednotením sídiel EP v Štrasburgu a v Bruseli na úroveň 114 miliónov EUR, čo je hodnota blízka sume uvedenej vo výroku. 

Sídlo EP sa nachádza v Štrasburgu, zatiaľ čo generálny sekretariát sídli v Luxemburgu a výbory parlamentu zasadajú v Bruseli. 

Podľa správy Európskeho parlamentu o umiestnení sídiel inštitúcie z októbra 2013 "budovy EP v Štrasburgu sa v súčasnosti nevyužívajú 89 % času (používajú sa len 42 dní v roku), po celý rok sa však musia vykurovať, udržiavať a musia zamestnávať zamestnancov. Súčasná organizácia práce takisto znamená, že všetkých 766 poslancov EP a 160 úradníkov Komisie má jednu kanceláriu v Bruseli a jednu v Štrasburgu. Približne 150 poslancov EP má dokonca tri kancelárie: jednu v Luxemburgu, jednu v Bruseli a jednu v Štrasburgu."

Podľa tejto správy sú náklady spojené s rozdelením EP do troch miest pre rok 2014 odhadované na 169 až 204 miliónov EUR. Táto správa taktiež spomína potvrdené náklady z minulých rokov. V roku 2011 napríklad cestovné náklady spojené so zasadaniami v Štrasburgu pre úradníkov, akreditovaných asistentov poslancov a ostatných zamestnancov tvorili 22 597 232 EUR.  
  
Podľa analýzy (pdf) Európskeho dvoru audítorov by v prípade spojenia sídiel v Štrasburgu a Bruseli a pri ponechaní sekretariátu v Luxemburgu bolo možné ročne ušetriť 114 miliónov EUR, čo je suma takmer totožná s tou, ktorú uviedol Richard Sulík. Navyše by EÚ jednorazovo získala ďalších 616 miliónov EUR z predaja budov v Štrasburgu (čistý zisk po odrátaní nákladov na presun).

Snahy o zrušenie sídla v Štrasburgu boli skutočne blokované Francúzskom, viď napr tu, alebo tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error