DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

To (tri sídla EP, pozn.) je priamo v zakladateľských zmluvách...

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, nakoľko sídlo parlamentu je zadefinované v Amsterdamskej zmluve, ktorá bola podpísaná v roku 1997 a do platnosti vstúpila v roku 1999.

Otázke sídla Európskeho parlamentu sa skutočne venujú zakladateľské zmluvy, konkrétne protokol o umiestnení sídel orgánov a niektorých úradov a odborov Európskych spoločenstiev a Europolu, ktorý je pripojený k Amsterdamskej Zmluve. Podľa tohto dokumentu (pdf, s.109): 
"Európsky parlament má svoje sídlo v Štrasburgu, kde sa koná 12 mesačných plenárnych zasadnutí, vrátane zasadnutia o rozpočte. Dodatočné plenárne zasadnutia sa konajú v Bruseli. Výbory Európskeho parlamentu zasadajú v Bruseli. Generálny sekretariát Európskeho parlamentu a jeho oddelenia zostávajú v Luxemburgu.

Ďalšími inštitúciami, ktoré podľa Amsterdamskej zmluvy majú sídla alebo zasadania vo viacerých mestách sú Rada Európskej Únie, ktorá má sídlo v Bruseli, ale v apríli, júni a októbri zasadá v Luxemburgu a Európska Komisia, ktorá má taktiež oficiálne sídlo v Bruseli, ale niektoré jej odbory sídlia v Luxemburgu.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error