DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Priaznivci sú na takom širšom orbite Siete a majú možnosť zúčastňovať sa na tvorbe programu cez členstvo v pracovných skupinách, byť pravidelne informovaný o aktivitách Siete a byť naozaj súčasťou takého širšieho spoločenstva.

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Pravda

Podľa článku 15. Stanov strany Sieť má priaznivec právo: " 


- byť informovaný o činnosti Siete prostredníctvom jej informačných materiálov,
- v prípade pozvania sa zúčastňovať na zasadnutiach orgánov Siete alebo iných podujatiach, usporiadaných Sieťou, 
- uchádzať sa o členstvo v Pracovnej skupine Siete."

Ak by chcel priaznivec participovať na tvorbe programu strany Sieť, umožňuje mu to článok 13. Stanov v bode č. 1 kde sa uvádza: "1. Na účely tvorby programu Siete vytvára Predsedníctvo stále Pracovné skupiny a menuje ich vedúcich a členov."

Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error