DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Máme dotazník na webe a všetky prihlášky vlastne idú elektronickou formou, vyplňuje sa ten dotazník. Pýtame sa na motiváciu, prečo vlastne niekto by chcel byť členom Siete, na profesnú skúsenosť, na členstvo v politických stranách, a tak isto na prípadné členstvo v štruktúrach, kde bývalé členstvo je nezlučiteľné s členstvom v Sieti, mám na mysli najmä ŠtB.

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Pravda

Podľa webu strany Sieť je pravdou, že jediným dostupným spôsobom ako sa stať členom strany Sieť je elektronickou formou, vyplnením dotazníka. Výrok hodnotíme teda ako pravdivý.


Taktiež je pravdou, že v prihláške, ktorá je formou dotazníka sa pýtajú na motiváciu resp. prečo sa niekto rozhodol vstúpiť do strany Sieť. Rovnako je pravdou, že sa pýtajú na profesnú činnosť, na členstvo v politických stranách ako aj v bývalých štruktúrach ŠtB.

"Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do Siete?
Krátko vysvetlite dôvody a motiváciu pridať sa k Sieti. (max. 400 znakov)

Uveďte stručný popis Vašich pracovných pomerov v tvare:

- dĺžka trvania od - do (napr. 1995 - 2002)
- názov zamestnávateľa (napr. Slovenská pošta)
- zastávaná pozícia (administratívny pracovník)

Boli ste členom/kou a sympatizantom/kou formálnych aj neformálnych zoskupení prezentujúcich sa názormi nezlučiteľnými s pluralitnou demokratickou spoločnosťou? 

Boli ste členom/kou ŠtB a vedome ste s ŠtB spolupracovali v kategóriách rezident, agent, informátor, držiteľ prepožičaného bytu alebo držiteľ konšpiračného bytu? 

Boli ste členom/kou KSS alebo KSČ? 

Doterajšie členstvo v politických stranách:
"

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error