DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

„Obnoviť dôveru Bratislavčanov v samosprávu znamená otvoriť mesto verejnej kontrole a spoluúčasti ľudí na rozhodovaní“ To bol sľub primátora keď nastupoval do funkcie.

05.10.2014
Pravda

Primátor Bratislavy, Milan Ftáčnik, už vo svojom volebnom programe na roky 2010 až 2014 deklaroval už v prom bode svojho volebného programu, že chce "posilniť informovanosť a zvýšiť spoluúčasť občanov na rozhodovaní". Posilnenie informovanosti môžeme chápať aj ako otvorenie mesta verejnej kontrole nakoľko ako sa uvádza vo volebnom programe, Ftáčnik chcel posilniť účasť občanov na rozhodovaní formou verejného pripomienkového konania ako aj pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti občanov ako aj Hodinou otázok s primátorom pre občanov.


Na základe hore uvedeného preto môžeme tento výrok hodnotiť ako pravdivý i keď priamo sľub pri nástupe do funkcie sa mi nepodarilo nájsť.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error