DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

...ale už o deň na to (po spílení billbordu koncom februára, pozn.) predložil do mestského zastupiteľstva návrh na legalizáciu 400 nelegálnych billbordov, čiže čiernych stavieb.

05.10.2014
Pravda

ahoj ten výrok o tých bilboardoch je pre mňa nejak zložitý:). Označila som ho za spracovaný, ale neviem či to bude dobre.. ale tak snaha bola..prosím pozri sa potom na to odborným okom:)

Je pravdou, že Primátor Ftáčnik predložil do mestského zastupiteľstva návrh na schválenie nájmu častí pozemkov v Bratislave, resp. išlo o 405 plôch. Tento návrh zahŕňal požiadavku vytvorenia 405-tich nosičov vonkajšej reklamy, ktoré v minulosti mali povolenie, boli legálne, avšak ich zmluvná lehota vypršala, preto ich možno označiť za nelegálne. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

SITA, 6. marca 2014:

"Primátor Ftáčnik vo štvrtok 6. marca na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladá návrh na reguláciu vonkajšej reklamy. Podľa návrhu by mesto prenajalo reklamným agentúram na dva roky tie pozemky, kde dnes stojí ich reklama a zmluva, ktorú mali v minulosti s mestom, už vypršala. Po dvoch rokoch potom mesto na prenájom pozemku pod reklamou vyhlási verejnú obchodnú súťaž. Návrh počíta s prenájom 405 plôch na mestských pozemkoch, za ktoré by mohlo do mestskej kasy pribudnúť ročne približne 400-tisíc eur."

V dôvodovej správe k návrhu na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k.ú. Podunajské Biskupice, k.ú. Trnávka, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, k. ú. Vajnory, k.ú. Vrakuňa, k.ú. Vinohrady, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k.ú. Karlova Ves, k.ú. Rusovce a k. ú. Petržalka, spoločnostiam Akzent BigBoard, a.s., ISPA, spol. s r.o, euroAWK, spol. s r.o., GRYF MEDIA, s.r.o., Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, REBLOK a.s. a Outdoor Media, s.r.o. sa uvádza, že v rámci Bratislavy je vybudovaných takmer 1.500 nosičov (nad 1,2 m2 – billboard, megaboard, štítová stena) a približne 450 zariadení je bez povolenia, od začiatku ide o čierne stavby. K januáru 2014 má Bratislava uzatvorené platné zmluvy k 134 nosičom vonkajšej reklamy. 
V ostatných 3 rokoch vypršali zmluvy k 458 zariadeniam, ktoré boli v minulosti oficiálne povolené.

Návrh obsahoval požiadavku na schválenie 405 plôch, ktoré boli v minulosti legálne povolené, de facto išlo o vytvorenie, resp. predĺženie nových zmlúv. Návrh však nebol prijatý.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error