DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Strižinec: "Čiže 70 miliónov a 7 000 ľudí vo finále?" Richter: "Nie, to je 12 000. Toto je prvá etapa, ktorú sme vyhodnotili."

Nezamestnanost na Slovensku - 29.09.2014
Neoveriteľné

Damgog.SK nezistil informácie, okrem vyjadrenia ministra práce, ktoré by dokazovali zamestnanie 12-tisíc mladých z realokácie 70 miliónov eur z európskych zdrojov. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný


V septembri 2012 Európska komisia schválila presun 70 miliónov eur, cieľovou skupinou boli mladí do 29 rokov. Ministerstvo práce však v prípade malej ponuky pre mladých do 29 rokov, plánovalo otvoriť projekt aj pre ľudí nad 50 rokov, ktorí boli na úrade práce viac ako pol roka. Projekt sa spustil v novembri 2012. Podľa správy SITA z 8. novembra 2013 bolo zatiaľ vytvorených 11 tisíc pracovných miest. Minister práce v januári 2014 informoval, že cez tento projekt sa im podarilo vytvoriť 12 tisíc pracovných miest pre mladých.

Fico hovorí, že po dvoch rokoch vrátili 11 tisíc mladých ľudí do 29 do pracovného pomeru. Podmienkou projektu bolo, aby mladý do 29 rokov boli pre zapojením do projektu minimálne tri mesiace na Úrade práce. Keďže projekt sa spustil v novembri 2012, niekoľko mesiacov ešte mohli byť mladí, ktorí sa nakoniec zapojili do projektu zamestnaní, teda v pracovnom pomere. Napriek tejto možnosti skreslenia konečného čísla mladých vrátených do pracovného pomeru po dvoch rokoch, hodnotíme ako pravdivý. 

Dodávame, že podľa Eurostat počet zamestnaných v 4. štvrťroku 2012 bol na úrovni 144,9 tisíc mladých do 24 rokov a v 4. štvrťroku 2013 bol počet zamestnaných mladých do 24 rokov 139,7 tisíc. Ide tak o pokles. Ak sa pozrieme na počet zamestnaných od 25 do 29 rokov oproti 4. štvrťroku 2012 klesol počet zamestnaných mladých o 14 tisíc, z 295,5 tisíc na 281,5 tisíc. V konečnom efekte teda mohol projekt mladých do 29 vrátiť mladých zapojených do tohoto projektu späť do pracovného pomeru, no zdôrazňujeme, že počet zamestnaných mladých do 29 rokov klesol. 

Dátum zverejnenia analýzy: 28.09.2014
success
error