DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

Od 1. júla až do konca kalendárneho roka sa totiž na Železnej studienke nebude ťažiť drevo. Môj návrh na zmenu rozpočtu, ktorý toto zastavenie ťažby umožnilo, podporilo až 38 z 39 prítomných mestských poslancov.

26.09.2014
Pravda

Po dohode s riaditeľom Mestských lesov Vladimírom Kutkom Ivo Nesrovnal na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Bratislavy dňa 26. júna navrhol zmeny rozpočtu hlavného mesta na rok 2014, ktorými sa uvoľnili zdroje vo výške 160 tisíc eur na údržbu mestských lesov. Tie majú vynahradiť finančné straty Mestských lesov zo zastavenia ťažby do konca roka. Za Nesrovnalov návrh hlasovalo 38 z 39 prítomných poslancov (.pdf). Tento výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error