DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

V júni 2014 opätovný pokus o legalizáciu 400 bilbordov. Materiál predložený poslancom bez akejkoľvek zmeny a vysvetlenia. Po tlaku verejnosti a poslancov primátor priamo na zastupiteľstve na poslednú chvíľu materiál z rokovania sťahuje.

26.09.2014
Pravda

Podľa blogu Iva Nesrovnala Bratislavský bilboardový Absurdistan zo 17. júla 2014 sa primátor Ftáčnik viackrát pokúšal presadiť legalizáciu 400 bilboardov, ktoré podľa Nesrovnala v Bratislave stoja načierno.

6. marca primátor Ftáčnik naozaj predložil mestskému zastupiteľstvu Návrh (.pdf) na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Brastilave, v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. Podunajské Biskupice, k. ú. Trnávka, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, k.ú. Vajnory, k. ú. Vrakuňa, k. ú. Vinohrady, k.ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Rusovice a k. ú. Petržalka, spoločnostiam Akzent Bigboard, a.s., ISPA, spol. s. r. o., euroAWK, spol. s. r. o., GRYF MEDIA, s. r. o., Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, REBLOK a. s. a Outdoor Media, s. r. o. ako bod č. 11.

Mestské zastupiteľstvo počas zasadnutia bod 11 ani uznesenie k tomuto bodu neschválilo (.pdf, s. 315 – 340).

Primátor Ftáčnik sa opäť snažil presadiť navrhovaný materiál (.pdf) 12. júna mestskej rade, ktorá uznesenie neprijala (.pdf, s. 20-22).
Či sa materiál prerokovával 25. a 26. júna na zasadnutí mestského zastupiteľstva nie je známe, keďže k dispozícii ešte nie je zápisnica zo zasadnutia.
Návrh neobsahoval žiadne zmeny v zmluvnom vzťahu, cenníku ani nájomných podmienkach oproti predchádzajúcemu návrhu.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error