DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

Megakasíno (v Jarovciach, pozn.) sme na môj návrh zatiaľ zastavili.

26.09.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože na návrh Nesrovnala Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 30. januára 2014 uznesením č. 1419/2014 žiada primátora hlavného mesta SR aby:

"1. všetkými prostriedkami hlavného mesta SR Bratislavy zabránil výstavbe Megakasína v Bratislave, mestskej časti Bratislava-Jarovce,
2. pozval investora projektu Metropolis v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Jarovce na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
3. podpísal za hlavné mesto SR Bratislavu s týmto investorom memorandum, v ktorom sa investor zaviaže, že v mestskej časti Bratislava-Jarovce nikdy nepostaví Megakasíno a tento svoj záväzok investor prevedie aj na právnych nástupcov, či projektu v mestskej časti Bratislava-Jarovce."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error