DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

Do NRSR som v spolupráci s poslankyňou Luciou Žitňanskou predložil návrh, ktorý vyrieši problémy Bratislavy s neregulovanou vonkajšou reklamou.

26.09.2014
Pravda

Je pravdou, že I. Nesrovnal dňa 16. 8. 2013 predložil spolu s L. Žitňanskou návrh, "ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku" 

Tento návrh (.rtf) obsahoval reguláciu aby „O umiestnení a odstránení informačných zariadení, reklamných zariadení a propagačných zariadení rozhodovala obec na území, ktorej sa informačné zariadenie, reklamné zariadenia a propagačné zariadenie nachádza" všeobecne záväzným nariadením. 

Obsahom spomínaného návrhu je aj daň za vonkajšiu reklamu, ktorej správcom by bola obec, v ktorej by sa reklamné zariadenie nachádzalo. 

Návrh obsahoval aj ochranu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. až III. triedy. Pri rýchlostných cestách a cestách I. triedy navrhovatelia navrhovali minimálne 200 metrov od osi priľahlého jazdného pásu, a pri cestách II. a III. triedy a miestnych komunikáciách I. až III. triedy minimálne 100 metrov.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error