DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

Ako mestský poslanec som preto do mestského rozpočtu na rok 2014 presadil 50.000 Eur ako pomoc pre majiteľov počarbaných nehnuteľností.

26.09.2014
Nepravda

Z rozpočtových materiálov Magistrátu hlavného mesta Bratislava vyplýva, že sa Ivo Nesrovnal ako predseda poslaneckého klubu (SDKÚ-DS a Most-Híd) mestského zastupiteľstva presadil za poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych graffiti. Nestalo sa tak však sumou 50 tisíc eur, ale 49 tisíc eur, preto tento výrok považujeme za nepravdivý.

V rozpočte mesta na rok 2014 boli poslaneckým klubom SDKÚ-DS a Most-Híd do rozpočtu ako priority zaradené "Transfer pre MČ Ružinov na čistenie graffitov, kontajnerových stojísk a ostatných a zapojenie bezdomovcov do čistenia verejných priestranstiev", na ktoré bolo celkovo vyhradených 147 tisíc eur (.pdf, s. 132).
Zo sumy 147 tisíc eur pripadá na pomoc občanom pri upratovaní a riešení kontajnerových stanovíšť 98 tisíc eur a na odstraňovanie nelegálnych graffiti ostáva zvyšných 49 tisíc eur (.pdf, s. 9).

Dňa 24. apríla 2014 boli schválené zásady  poskytovania finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov v hlavnom meste SR Bratislave (.pdf).

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error